ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بی بی معصومه

تاریخ درج : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

«مادرم ایل من» داستان بی بی معصومه زنی از ایل قشقایی است كه در سیزده سالگی به ازدواج حبیب خان موسیقی‌دان درآمد. مستند روایت دردهای مادری است كه از میان نه فرزند اهل موسیقی‌اش چهار تن به دلایل ژنتیكی نابینا شدند.  بی بی معصومه اما تنها یک مادر نیست او نماینده مادران نسل خود و شاید حتی نسل بعد از خود و گاه زنانی در همین امروز است. آنان كه به جای عروسک بازی بچه دار شدند و بی‌آنكه برای زندگی آموزش دیده باشند به مواجهه با دشواری های آن رفتند.بی بی معصومه سخت مرا به یاد مادربزرگم انداخت. او كه یكی از همیشه اسطوره های زندگی ام است و حدود نه سال پیش درست در همین ماه از دستش دادم. در میان هیاهو و وحشت زندگی های امروز اگر هنوز «بی بی معصومه ای» برای شما باقی مانده از یاد نبریدش كه او هر لحظه زندگی اش را فداكارانه صرف آسایش روزگار شما كرده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75500

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی