ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تاثیرگذاری بر دیگران

تاریخ درج : شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

تأثیرگذاری مثبت بر دیگران برای زندگی اجتماعی ما حیاتی است. فرض کنید در یک مصاحبه‌ کاری یا یک قرار ملاقات هستید، اینکه چطور به نظر دیگری می‌رسید، تعیین‌‌کننده‌ موفقیت یا شکست شما در این موقعیت‌هاست. برای اینکه شما را تحویل بگیرند، باید ویژگی‌هایی مثل خونگرمی، مورد اعتماد بودن و شایستگی از خود نشان دهید. اما گاهی پیش می‌آید که چنین سناریوی مطلوبی اتفاق نمی‌افتد. مطالعه‌ای که جنینا استاین‌ متز، در دانشگاه اوترخت انجام داده است، تفکرات سنتی را به چالش می‌کشد. او و همکارانش تأیید می‌کنند که بعضی‌ها ممکن است ارائه‌کنندگان بدی باشند، نه به دلیل نداشتن منابع روانی، بلکه به دو دلیلی که عموما تاکنون مغفول مانده است. اولی، نداشتن این توانایی است که خود را در جای دیگران قرار دهد. این به دلیل آن است که فرد نمی‌تواند واکنش هیجانی فرد دیگر را به خوبی پیش‌بینی کند. عامل دوم خودشیفتگی است. این ویژگی باعث می‌شود افراد دور و بر، رانده شوند. علاوه بر این، روابط نزدیک این افراد تحت تأثیر قرار می‌گیرد، چراکه خودشیفتگان باور دارند که برتر هستند، مقایسه‌هایی می‌کنند که خود را برتر می‌شمارند و دیگران را دست‌ کم می‌گیرند. نداشتن توانایی در نظرگرفتن نظر دیگران به چهار استراتژی غلط در ارائه‌ تصویر از خود می‌انجامد:تکبر: رفتارهای خودبزرگ‌‌بینانه تاثیر منفی از شما در ذهن اشخاص دیگر به جای می‌گذارند. در یک مطالعه نشان داده شد که افراد، دیدی خصمانه نسبت به افرادی که از خودشان تعریف می‌کنند پیدا می‌کنند، افرادی که مقایسه‌هایی می‌کنند که در آن خودشان را سمت برتر این مقایسه جلوه می‌دهند.لاف‌زدن متواضعانه: افرادی که لاف متواضعانه می‌زنند، کسانی هستند که از خود در قالب عباراتی متواضعانه تعریف می‌کنند. با متواضع به نظر رسیدن، این افراد سعی می‌کنند توجه را به سمت ویژگی‌های مثبت خود بکشانند. ریاکاری: ریاکاران کسانی هستند که تصویر خاصی از خود ارائه می‌دهند، ولی در عمل براساس آن تصویر زندگی نمی‌کنند. این موضوع مخصوصا در مورد مسائل اخلاقی اتفاق می‌افتد. این افراد وقتی دستشان رو می‌شود بیش از کسانی که همان کارها را می‌کنند ولی سعی نکرده‌اند آن تصویر را از خود نشان دهند، منفور می‌شوند.تعریف‌های ریاکارانه: یک تعریف ریاکارانه، توهینی است که در قالب تعریف بیان می‌شود که در آن گوینده‌ تعریف نگاهی والادستانه دارد. از سایت وفور

url : http://www.isfahanziba.ir/node/111176

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی