ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تاریخ جنگی خونبار ایران

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 این کتاب دنباله‌ کتاب سایه‌های صحرا، کتابی تقدیرشده درباره تاریخ ایران باستان است. کاوه فرخ، تاریخ جنگی ایران را از سلسه‌ صفوی در قرن‌های دهم و یازدهم هجری قمری تا انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری شمسی و پس از آن پیگیری کرده تا چگونگی تحولات حکومت جدید ایران و نحوه‌ شکل‌گیری روابط آن را با غرب، تحت تاثیر جنگ نشان دهد.مؤلف با شروع از سلسه صفوی به بررسی تاریخ نظامی ایران از این دوران به بعد و نیز تحلیل تدریجی قلمرو و اقتدار آن طی قرن سیزدهم و چهاردهم هجری شمسی می‌پردازد. «ایران در جنگ»، خوانندگان را در جریــان تــاریــــخِ جنگی ایران در زمــامــداری صفویان، نادرشاه، زندیه، قاجارها، پهلوی و به دنبال آن آغاز جمهوری اسلامی در سال 1357 هجری شمسی و جنگ ایران و عراق قرار می‌دهد.این کتاب نه‌ تنها قرن‌ها تاریخ جنگ‌های ایران را پوشش داده بلکه به تحولات در فناوری، ساخت جنگ‌افزار و سلاح نظری انداخته تا تاریخ کاملی از ایران در جنگ ارائه داده باشد. همچنین این کتاب با تصاویر و عکس‌های معاصر خود، جستاری بی‌مانند در تاریخ جنگی خونبار ایران است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83098

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی