ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تازه‌ها

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

نظریه‌های رمان پسامدرن

 و سینمای ایران

 کتاب «نظریه‌های رمان پسامدرن و سینمای ایران» به قلم محمد حسین رمضانی و با مقدمه‌ای از حسین پاینده روانه بازار کتاب شد.به گزارش مهر، این کتاب با بررسی نظرات برخی از مهم‌ترین اندیشمندان ادبیات پسامدرن، نوزده تکنیک مورد استفاده در رمان‌های پسامدرن را استخراج و با روش تحلیل کیفی به کارگیری آنها در پنج فیلم منتخب سینمای ایران شامل ناصرالدین شاه آکتور سینما، چه کسی امیر را کشت، ستاره است، اشکان، انگشتر متبرک و چند  داستان دیگر و وقتی همه خوابیم را مورد بررسی قرار داده است.به گفته مؤلف این کتاب نتیجه این پژوهش حاکی از قرابت ادبیات و سینما به عنوان یک متن تصویری و قابلیت مقایسه این دو متن نوشتاری و تصویری است. حسین پاینده در بخشی از مقدمه خود بر این اثر با تاکید بر رویکرد تطبیقی ادبیات و سینما در این کتاب، عنوان کرده است: این اثر به استناد مفاهیم، نظریه‌ها و اصلاحات و روش‌شناسی ادبی پسامدرن نشان می‌دهد که برخی از فیلم‌های شاخص سینمای معاصر ما چگونه معانی خود را به سبک و سیاقی پسامدرن به مخاطب ارائه می‌کنند. مطالعه این کتاب نه فقط فهم نظریه‌های پسامدرن را از راه نقدهای علمی بر فیلم‌های سینمایی آسان‌تر می‌کند، بلکه به طور ویژه برای پژوهشگرانی نواندیش که به رویکردهای تطبیقی در نقد ادبی علاقه دارند نمونه‌ای کاربردی از کار در این حوزه را نشان می‌دهد. این کتاب در درون متن خود با تعریف رمان‌های پسامدرن و تاریخچه خلق آنها در جهان و ایران شروع می‌شود و در ادامه نظریه‌پردازان ادبیات پسامدرن را در هشت بخش مجزا معرفی می‌کند. در فصل سوم کتاب مبانی و تکنیک‌های رمان پسامدرن از جمله بینامتنیت، بی‌نظمی زمانی، اقتباس، از هم گسیختگی، تداعی نامنسجم اندیشه‌ها، پارانویا، دور باطل، اختلال زبانی، تناقص، جابه‌جایی، عدم انسجام، فقدان قاعده، زیاده‌روی، نقیضه و آیرونی، فروپاشی فراروایت، آشکارسازی تصنع، حضور نویسنده در داستان و مرگ اقتدار مؤلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. این اثر را نشر مروارید در ۲۳۲ صفحه با قیمت ۴۲ هزار تومان منتشر کرده است.

 

 

«جان استیوارت میل» 

با ترجمه دیهیمی در راه بازار

کتاب «جان استیوارت میل» نوشته ویلیام تامس با ترجمه خشایار دیهیمی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شد.به گزارش مهر، کتاب «جان استیوارت میل» نوشته ویلیام تامس به‌تازگی با ترجمه خشایار دیهیمی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده و نسخه اصلی این‌کتاب در سال ۱۹۸۵ توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ شده است.جان استیوارت میل یکی از اندیشمندان فلسفه سیاسی و پیرو جرمی بنتام بوده است. او ویژگی مکتب فکری خود را این‌گونه توصیف کرده است: مشخصه آن بنتامیسمی به این‌معنا نبود که ربطی به بنتام در مقام رئیس یا راهنمایمان داشته باشد، بلکه تلفیقی بود از دیدگاه بنتام با اقتصاد سیاسی مدرن و با متافیزیک هارتلی.» بنتام کل زندگی خود را وقف هنر قانون‌گذاری کرده بود. تجربه‌گرایی و فلسفه اخلاق فایده‌گرا از جمله مفاهیم مهم در نوشته‌های جان استیوارت میل هستند.ویلیام تامس در کتاب «جان استیوارت میل» دست به معرفی میل و فلسفه‌اش زده است. کتاب پیش‌رو ۶ فصل اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: پرورش و آموزش، بحران روحی و دوران پس از آن، علم و علوم اجتماعی، اقتصاد سیاسی، معلم لیبرالیسم، پایان سخن. فصل اول این ۳ بخش را در بر می‌گیرد: «اخلاق فایده‌گرایانه»، «علم اقتصاد ریکاردویی» و «روان‌شناسی تداعی‌گر». فصل دوم هم شامل ۳ بخش موضوعی با این‌عناوین می‌شود: «شعر و شهود»، «اخلاق فایده‌گرایانه» و «فرمانروایی و پیشرفت».در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم: این‌توصیه بی‌چون‌وچرا تجربه‌گرایانه است و میل قاعدتا باید با آن موافقت کند. اما میل آن را رد کرد. برخورد میل در زندگینامه شخصی‌اش با اندیشه علوم اجتماعی مکولی سختگیرانه است. «می‌دیدم… که او در مقابل شیوه فلسفی [یعنی، علمی]، مدافع شیوه تجربی و پرداختن به پدیده‌های سیاسی است و حتی در علوم طبیعی تصور او از تلفیق یادآور کپلر است، اما شیوه‌های نیوتن و لاپلاس را نادیده می‌گیرد.» این اظهارنظر البته چکیده‌ای از بحث و استدلال‌های نظام منطق است مبنی بر اینکه علوم کارشان با شیوه تجربی آغاز می‌شود و بعد پیش می‌رود و تبدیل به نظام‌های تعقل و استدلال قیاسی محض می‌شود. در کتاب سوم نظام منطق اشاره ملامت‌آمیز آشکاری به مکولی هست که او را متهم به توسل به مرجعیت بیکن می‌کند.این‌کتاب با ۱۷۶ صفحه، شمارگان ۷۷۰ نسخه و قیمت ۳۲ هزار تومان منتشر شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/106907

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی