ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تازه های هفته

تاریخ درج : دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

  ماریز کنده نویسنده‌ اهل جزایر گوادلوپ برنده‌ «جایزه جدید آکادمی در ادبیات» شد. این جایزه‌ای جدید است که توسط گروهی بیش از ۱۰۰ چـــــهــــــره‌ فرهنگـــــی سوئدی بـــه عنوان جایگزین جایزه‌ نوبل ادبیات امسال راه‌اندازی شد. نوبل امسال برای نخستین بار اهدا نشد، چــــون تعدادی از چهره‌هــــای تصمیم‌گیرنده‌ آن دچـــــار رسوایی برای سوء‌رفتار جنسی شدند.خانم کنده ۸۱ ساله نویسنده‌ «من، تیتوبا: ساحره سیاه سیلم» رمانی تاریخی درباره زنی سیاه‌پوســـت اســــت که طی دوره محاکمـــات جادوگران در سیلم محکوم به مرگ می‌شود. او همچنین نویسنده‌ مجموعه‌ای از دیگر رمان‌های تاریخی و فرهنگی است که از نظر احساسی بسیار غنی و پیچیده هستند.

 

  هفتـــــادمیـــــن دوره‌ نمایشــــگاه بین‌المللـــــــی کتــاب فرانکفورت صبح چهارشنبه ۱۸ مهر به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد. غـــــرفـــــه‌ ملی ایران نیز فعالیت‌های خـــــود را در ایـــــــن نمایشگاه آغاز کـــرد. ۱۸ ناشر، سه آژانس ادبی و پنج تشکل صنفی نشـــر همـــراه با رایزنـــــی فرهنگـــــی ج. ا. ایران در برلیـــــن در غرفه‌ ملی ایران فعالیت دارند.

 

  داستان بلند «جلجتــــا» نوشــــته‌ امین علی‌اکبری توســــط انتشـــــارات کتـــــاب پاگـــــرد منتشــــر شده اســــــت. از ایـــــــن نـــــویــــســـنـــــده، پیش‌تر کـــتـــــاب «احتمال عکس و انزوا» توسط نشر نی چاپ شده است.

 

  رمان «غاب، نامه‌هایی به کرت کوبین» نوشته‌ زکریا قائمی توســـط نشـــر چشمه منتشر شــــد.رمان پیشــــین این نویسنده با عنـــــوان «تجریش» توسط همین ناشر چاپ شده است.

 

  رمـــــان «پــــــایــــان تنهــــایــــــی» نوشته‌ بندیکت ولــــــس با ترجمه‌ حسین تهرانی توسط نشر ققنوس منتشر شــــد. «پایان تنهــــایــــی» پــــس از انتشــارش در سال ۲۰۱۶ به طور بی‌وقفــــه و به مـــدت 30 هفتــه در فهرست ۱۰ کتاب پرفروش قرار داشت.

 

  جایزه‌ انجمن راونسبورگ و جایزه‌ ادبی اتحادیه اروپا جوایزی هستند که این کتاب از آن خود کرده اســـــت.در یـــــکــــــی از نظرسنجی‌های انجام‌شده، این کتاب محبوب‌ترین رمــــان سال ۲۰۱۶ آلمان شد.

 

   کتاب «صد روز کما» با نگاهی به زندگینامه شهیـــد حججی از ســوی انتشـــــارات مــــدرسه منتشر شــــد. ابراهیم نجفی این کتاب را با نگاهی به زندگینامه شهید حججی در قالب داستان نوشته است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83352

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی