ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تجمیع کارت‌های بانکی در دستور کار

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خبر داد:

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، داود محمد بیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک ها، گفت: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده سازی بانک‌ها برای پیاده سازی استاندارد‌های امنیتی و صدور کارت‌های هوشمند است.مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته ایم ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت‌ها، وجود نداشت، زیاد از کارت‌های هوشمند استفاده نکردیم.مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل‌های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه‌ای را به همین منظور از شش ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرسال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استاندارد‌های هوشمند سازی کارت‌ها را رعایت کنند.وی تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث‌های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشور‌های دیگر برخلاف اقداماتی که انجام شده؛ اما هنوز نتوانسته اند کارت‌ها را تجمیع کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66405

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی