ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تحلیلی بر دلایل مهاجرت ایرانیان

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

علیرضا رستم زاده

 

 

مهاجرت را می توان در زمره راهکار های پر هزینه و پر استفاده بشری دانست؛ چرا که از هزاران سال پیش این عمل مرتبا در میان جوامع بشری مشاهده می شود، برای نمونه می توان از مهاجــرت اقـــوام آریــایـی از نــاحیـــه اوراسی روسیه به اقصی نقاط جهــــان با تمــامی مشقت های موجود نام برد که بسیاری از مرزهای بیـــن المللی امــــروزی را نشـــأت گرفتـــه از آن اقـــدام دانست.اما توجـــه به رفتارشناسی مهاجرت ایرانیان در طی 100 سال اخیر نتایج جالبی را به ما می‌دهد؛ مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور را می توان به سه موج تقسیم کرد که در هر موج دلایل منحصر به فردی برای مهاجرت وجود داشت.موج اول مهـــاجرت ایـــرانیـــان در میــــان سال های 1356 تا 1357 شکل گرفت. در خــلال این ســال ها به دلیل از سرگیری تولید نفت در ایران و افزایش سطح درآمد جامعه نسبـــت به سطح جهـانی، طبقه متوسط و مرفه فرزندان خـــود را بـــرای تحصیـــل به خارج از کشــــور فرستــادنــد تا به محـض بازگشــت به وطن بتوانند امنیت اقتصادی خود و خانواده شان را تامین کنند.بنـابــر آمــار ســـازمــان های دخیـــل در بحـــث اعــــزام دانشجــو در آن زمان در میـــان ســـال های 1356 تا 1357 نــزدیک به 100 هزار ایرانی مشغول به تحصیل در خــارج از کشــور بــوده اند، در همین زمان به گفته موسســه آمـــوزش بیــن الملل تعــداد دانشجـویان با تابعیت ایــرانی در ایالات متحده بیش از دانشجویان خــارجی با ملیـــت های دیــگر بود.در ســـال 1357 با شعله ور شـــدن خشـم ملت نسبت به رژیـــم شاهنشاهی به تـــدریــج خانــواده های افـراد کلیـــدی کشــور، بـرخی پرسنل نظامی به سمت غرب مهاجرت کردند.در همیـــن زمـــان تعـــداد زیـادی از دانشجویان به دلیـل مبهــم بودن آینده شغلیشان در ایــران نه تنـــها خــــود در خـــارج از ایــــران مانــدنـــد؛ بلکه خانــواده هـایشـــان نیز به آنها ملحق شدند.مــــوج دوم مهـــاجـــرت ایــــرانیـــان  از سال 1357 آغـــاز شـــــد. بــا پـــدیــــدار شـدن مطالبات عمومی مبنــی بــر جلـــوگیــــری از دخـــالت عنــاصر لیبــرال و سوسیالیست در اداره کشــــور، این افـــراد همــراه با خانواده ایران را ترک کردند. از سویی به دلیل آغاز جنگ تحمیلی، تعطیلی دانشگاه ها و نبود فرصت های شغلی، عده ای دیگر از طرق غیرقانونی ایران را ترک کردند.عبـــارت فـــرار مغـــزها نشــأت گــرفتـــه از همیـــن دوره تاریخی است؛ زیرا بسیاری از افراد متخصص در این دوره دست به مهاجرت زدند به حدی که بر طبق آمارهای وزارت علوم، درست قبل از انقلاب و پیش از بسته شدن دانشگاه ها، تعداد اساتید دانشگاهی دقیقا 16222 نفر ذکر شده بود که این تعداد پس از بازگشایی دانشگاه هابه 9042 نفر کاهش یافت. مطابق با گزارش های ایران تایمز، یک نفر از هر سه پزشک و دندان پزشک، پس از انقلاب کشور را ترک کردند؛ این مسئله به خودی خود بحران نیروی متخصص را برای ایران به وجود آورد. جدا از کمبود نیروی متخصص در آن زمان، ایران، پروازِ 40 میلیون دلار سرمایه انسانی را در وضعیت بحرانی جنگ از کشور تجربه کرد.آخرین موج مهاجرتی ایرانیان از سال 1374 شروع شد. در این موج دو طبقه کاملا متفاوت به خارج از کشور مهاجرت کردند؛ دسته اول شامل افراد متخصص و تحصیل کرده می‌شد که در ادامه موج قبلِ مهاجرتِ ایرانیان صورت می پذیرفت و دسته دیگر شامل کارگران و افرادی بود که به دلیل بحران اقتصادی دست به مهاجرت می‌زدند. گفتنی است سطح اقتصادی و تحصیلی این نوع مهاجران بسیار پایین بود و بسیاری از مهارت هایشان در خارج از ایران غیر قابل انتقال و منسوخ شده به حساب می‌آمد.در پایان سال 1384 کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تخمین زد که تعداد پناهندگان ایرانی به 111684 نفر رسیده است و این تعداد به ترتیب در کشورهای آلمان (39904 نفر)، ایالات متحده آمریکا (20541 نفر)، عراق (9500 نفر)، انگلستان (8044 نفر) ، هلند (6597 نفر) و کانادا (6508 نفر) سکنی گزیده اند. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اغلب این افراد درخواست پناهندگی خود را برای کشورهای اروپای غربی پر کرده بودند.این موج تا به امروز نیز ادامه یافته است و هنوز به پایان نرسیده است؛ اما در این میان کودکان، نوجوانان و جوانانی در خارج از مرزهای میهنی به دنیا آمده اند که شاید نتوانند خوب فارسی بنویسند یا به صورت روان فارسی صحبت کنند؛ اما خود را متعلق به ایران و فرزند ایران می نامند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61131

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی