ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای فرهنگ شهر

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خبر داد:

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه دو هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی شهرداری به مسائل فرهنگی شهر اصفهان اختصاص داده شده است.به گزارش ایمنا ، علیرضا نصر اصفهانی افزود: با توجه به اینکه ۷۵ درصد از جمعیت کشور و اصفهان شهرنشین هستند؛ هر شهرنشینی شهروند نیست؛ چرا که شهروند کسی است که قانون مدار و در امور شهر مشارکت داشته باشد و تمام مشکلات شهر را به صورت تیزبینانه رصد کند.وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ هزار نفر فرهنگی در شهر اصفهان داریم، تصریح کرد: این قشر پتانسیل خوبی برای مدیریت شهری است که باید با برنامه ریزی از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه دو هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی شهرداری به مباحث فرهنگی اختصاص داده شده است، ادامه داد: این بودجه باید بر مبنای اولویت‌بندی در جهت ارتقا فرهنگ شهر هزینه شود.وی با انتقاد از اینکه وضعیت فرهنگی شهر شرایط قابل دفاعی ندارد، اضافه کرد: همه در این زمینه دخیل هستند و ده ها نهاد و دستگاه برای تعالی و رکود فرهنگ شهر دخالت دارند که لازم است در جهت ارتقای فرهنگ شهر گام بردارند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61128

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی