ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تردستی با آب

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
بهاره صفی‌زاده، کارشناس کشاورزی است و گروهی به نام «محققان کوچک» دارد که با بچه‌ها آزمایش‌های مختلف علوم را انجام می‌دهند. کاغذرنگی به همراه بهاره به مدرسه طبیعت کوچک‌بانان رفته و با بچه‌ها آزمایش فشار آب را انجام داده است.
 
  بهاره لیوان‌ها را تا نیمه پر از آب کرد. یک کاغذ روی لیوان آب گذاشت.
   
 سریع لیوان را برگرداند.
 
  آب داخل لیوان تا چند ثانیه بیرون نمی‌ریزد.
 
  علتش چیست؟
 
تا چند ثانیه اول فشار وارد از طرف آب از بالابه مقوا با فشار  وارد ازطرف هوا از پایین به مقواست؛ اما بعد از چند ثانیه به خاطر غلبه نیروی جاذبه، آب می‌ریزد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70818

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی