ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ترند

تاریخ درج : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
# ایران

میرا قربانی: در صدر خبرهای فوری جهان هستیم و من فکر می کنم کاش خدا این سرزمین و مردمش را محکم در آغوش بگیرد و روی زمین نگذارد. کاش فقط این خبرهای فوری پیوند خورده با نام #ایران اندکی متوقف شود تا شاید وسط این خبرهای فوری مداوم کمی هم نفس بکشیم و زندگی کنیم. محسن رضایی: پیکر ما روزی از جبهه نبرد بر می‌گردد؛ اما پرچم # ایران وطنِ ما همیشه بالاست.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/98509

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی