ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تشکیل جامعه‌ای باارزش

تاریخ درج : سه شنبه ۱۴ امرداد ۱۳۹۹

ما خواستار جامعه‌ای با ارزش‌های مشترک برای همگان و آزادی برای همگان هستیم که منجر به جامعه‌ای براساس همبستگی خواهد شد. این همبستگی وقتی وجود خواهد داشت که شما بدانید هر کودکی دسترسی به آموزش خوبی دارد و حق دسترسی به آن هم وجود دارد  یا نظام رفاهی وجود دارد و شما به شغل و سرپناه و مراقبت درمانی و تمام این مسائل اساسی دسترسی خواهید داشت. همبستگی وقتی وجود دارد که شما شاهد رابطه قوی بین افراد باشید و بزرگ‌سالان افرادی قوی باشند. من به این مسئله باور  دارم.استفان لوفون، سیاست‌مدار سوئدی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/111284

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی