ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تصویری که تاریخ را نجات داد

تاریخ درج : شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

تصویر «محسن حججی» تصویری حیرت انگیز؛ از جوانی است كه معصومیت از تمام اجزای صورتش هویداست و خباثتی كه در چهره كسی كه او را به اسارت گرفته به خوبی نمایان است و اگر قرار بود صنعت گریم در سینما؛ با تمام حیثیتش به صحنه بیاید و خباثت را در یک چهره به نمایش بگذارد نمی‌توانست به این خوبی آن را نشان دهد. تصویر «محسن»؛ تصویری از یک لحظه در جنگ نیست؛ تصویری است كه هزارو چهارصد سال مظلومیت تشیع  را  روایت می كند. تصویر «محسن»؛ تصویر  میلیون ها شیعه مظلوم یمن در چنگال وهابی های كودک کش سعودی است.  تصویر «محسن» یک كتاب مفصل از جنگ حق و باطل؛ در كشورهای سوریه و عراق است. تصویر «محسن» نمایی از مظلومیت «هزاره‌های» مظلوم شیعه؛ در میرزااولنگ افغانستان است. تصویر «محسن» را می توان صد سال بعد به نسل‌های آینده نشان داد و آنها از همین یک تصویر ساده؛ بدون هیچ كلمه‌ای؛ حقیقت تاریخ عصری كه ما در آن زندگی می‌كنیم را خواهند فهمید. تصویر «محسن» به تنهایی در مقابل تحریف تاریخ خواهد ایستاد. یادمان باشد؛ زیر تصویر بنویسم؛ «محسن» تنها تاریخ نگاری بود؛ كه برای ثبت تاریخ در یک فریم؛ جان شیرین خودش را تقدیم كرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/52004

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی