ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تعصب را علتی بُوَد...

تاریخ درج : شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

نگریستم و هیچ‌یک از جهانیان را نیافتم که برای چیزی تعصب ورزد جز آنکه آن تعصب را علتی بُوَد… پس اگر به ناچار تعصب ورزیدن باید، در چیزی تعصب ورزید که شاید: در اخلاق نیک و گزیده و کردارهای پسندیده و کارهای نیکو… به خوبی خوی و رفتار و بردباری به هنگامِ خشمِ بسیار و آنچه پسندیده‌است از رفتار و کردار.  پس در اخلاق تعصب ورزید از حمایت کردنِ پناهندگان و بر سر رساندنِ پیمان و به فضیلت آراسته بودن و دست بازداشتن از ستمکاری و بزرگ شمردن گناهِ خونریزی و خون‌خواری و دادِ مردمان دادن و خشم را فروخوردن. علی‌بن‌ابی‌طالب، نهج‌البلاغه

url : http://www.isfahanziba.ir/node/106952

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی