ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تعلل کنیم، حسرت می‌ماند

تاریخ درج : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
مسئولان را به تماشای آیین‌های سنتی ببریم

عباس تراب زاده
مسئول ثبت پرونده های ناملموس استان

 

میراث فرهنگی ناملموس به میراثی اطلاق می شود که غیرعینی و پویا و زنده هستند، میراثی همچون آیین‌ها، فنون، دانش و مهارت های سنتی و گویش ها که با چشم قابل دیدن نیستند، اما در زندگی روزمره مردم رواج دارند. روند ثبت این دسته از میراث فرهنگی به دلیل همین غیرعینی بودن، کمی دشوار است؛ چون نیاز به مطالعه بسیار وسیع دارد. یک اثر تاریخی را می‌شود از طریق کمی بررسی میدانی به راحتی ثبت کرد؛ ولی میراث ناملموس نیازمند تحلیلی عمیق است تا نقش و اثرش در جامعه بررسی شود.اما درباره روند ثبت میراث فرهنگی ناملموس باید بگویم که 50 درصد پرونده شامل مستندات عینی مانند فیلم و عکس است. بعد از اینکه از طریق افراد علاقه‌مند، سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه میراث فرهنگی ناملموس، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای شهر از یک عنصر فرهنگی در شهر یا روستایی مطلع شدیم، روند بررسی‌مان آغاز می‌شود. ابتدا باید تشخیص دهیم که این عنصر پتانسیل ثبت دارد و بعد راهی منطقه ای شویم که خواستگاه این عنصر فرهنگی است. بعد از مستندنگاری، مطالعه، مصاحبه با بزرگان و ریش سفیدان منطقه، تهیه عکس و فیلم و توصیف ابعاد فرهنگی و اقتصادی این عنصر و تاثیراتی که بر مردم منطقه اش دارد، این اطلاعات را در قالب یک پرونده به شورای ثبت استان می فرستیم تا درصورت تشخیص کارشناسان در فهرست آثار استان ثبت شده و سپس با مدارک و اسناد کافی به کمیته تخصصی میراث ناملموس تهران (که هر چندوقت یک بار در سازمان میراث فرهنگی برگزار می‌شود)، ارسال شده و توسط کارشناسان و داوران بررسی و در صورت موافقت ثبت و شماره ملی آن ارائه شود.بدون تردید آنچه در این میان حائز اهمیت است، جای خالی مرکزی تخصصی در حوزه میراث ناملموس در اداره میراث فرهنگی استان است؛ چراکه این موضوع بسیار مهم و بر زیرساخت های گردشگری تاثیرگذار است. مثلا بسیاری از آیین‌های محلی و بومی در میان مردم کم‌رنگ بودند و وقتی ثبت شدند توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کردند و از این طریق احیا و تقویت شدند. به عنوان نمونه، وقتی مطالعه درباره آیین «نخودچی‌پزان» شهرستان خمینی شهر را آغاز کردم، مردم آن منطقه متوجه  و پیگیر ماجرا شدند؛ چون دیدند این مسئله برایشان رونق اقتصادی به همراه دارد و نسبت به پیگیری آن مشتاق شدند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95848

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی