ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات خاص

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸

اصل یکصد و بیست و هفتم

 رئیس‏ جمهور  می‌تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیئت‏ وزیران،‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید.  در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیئت‏ وزیران‏ خواهد بود.

اصل‏ یکصد و بیست و هشتم‎‎‎‎

سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏‌شوند. رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‌کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏پذیرد.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/104556

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی