ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تفاوت آمریکایی‎ها و انگلیسی‌ها

تاریخ درج : سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

مردمِ آمریکا به‌کلی با مردم بریتانیا فرق دارند و تنها وجه اشتراک این دو ملت زبانشان است؛ گرچه از این نظر هم شباهتی به یکدیگر ندارند! انگلیسی‌ها خیلی منزوی و تنگ‌نظر هستند و دوست دارند تقلیدِ آمریکایی‌ها را دربیاورند. آنها از اروپا و فرهنگ اروپایی هیچ دل خوشی ندارند؛ حال آنکه آمریکایی‌ها برعکس همه‌اش دل‌نگران اتفاق‌هایی هستند که در اروپا رخ می‌دهد. آمریکایی‌ها مردم بی‌شیله پیله‌تری هستند. آنها کسانی مانند دریدا، فوکو و بارت را پذیرفته‌اند که همه متفکران دشواری هستند.آلن رب گریه، نویسنده و فیلم‌ساز

url : http://www.isfahanziba.ir/node/109366

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی