ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تقویت هنر پارسی با ساسانیان

تاریخ درج : چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

الهام ماهری / پژوهشگر هــــنر

با پایان‌یافتن امپراتوری اشکانیان، «ساسانیان» روی کار آمدند. شالوده هنر ساسانی در زمان پادشاهی اردشیر یکم ریخته شد. قصد او این بود که تاثیرات هنر یونانی و رومی را از میان برده و شیوه هنری پارسی را تقویت کند. با این‌حال، هنر ساسانی تلفیقی بود از هنر اشکانیان، هنر سنتی هخامنشی و البته سایه‌ای از هنر یونان و روم که به هرحال تاثیر خود را گذاشته بودند. در هنر این سلسله، تاکید زیادی بر نظم وجود دارد و عمده طرح‌های آن به بازنمایی پادشاه در حالت‌های مختلف چون پیروزی در جنگ و شکار اختصاص می‌یافته است. با وجود این، نقش‌مایه‌هــــایی از حیوانات و گیاهان نیز در بین آنها وجود دارد. باید توجه داشت که هنر ساسانی، اساسا هنری سیاسی و دینی بوده است و بیشتر طرح‌ها با هدف نشان‌دادن بزرگی پادشاه و ترویج آیین زرتشتی کشیده می‌شدند.گچ‌بری و سنگ‌بری تزیینی در عصر ساسانی اهمیت و رواج بسیاری پیدا کرد. از مهــــــم‌ترین نمــــودهای آن، نقش‌برجسته‌هایی است که در طاق بستان کرمانشاه کشف شده‌اند. در یکی از این نقش‌برجسته‌ها که تصویر آن در زیر آورده شده است، مراسم تاج‌گذاری اردشیر دوم به تصویر درآمده است. در این طرح، اردشیر در میان زرتشت و اهورا مزدا ایستاده و با دست راست، روبانی را از دست اهورا مزدا می‌گیرد تا پادشاهی خود را تثبیت کند. این طرح منشأ یونانی-رومی دارد. 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102059

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی