ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تلاش شهرداری برای حفظ خانه های تاریخی شهر

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
رئیس اداره طراحی شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

رئیس اداره طراحی شهری و مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان گفت: خانه های تاریخی شهر بسیار ارزشمند هستند. از همین رو شهرداری اصفهان برای حفظ این میراث های گرانبها تلاش می کند.محمد عقیلی اظهار کرد: اصفهان دارای ارزش تاریخی و معماری خاصی است. بر این اساس تمام دنیا به شهر نگاه و یژه ای دارند.رئیس اداره طراحی شهری و مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه تمام افراد دنیا از معماری شهر اصفهان به وجد می آیند، افزود: کمتر شهری در دنیا وجود دارد که آثار نمونه ای مانند شهر داشته باشد.وی با بیان اینکه سیما و منظر شهری جزو مشاعات شهری محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: هرساختمان مالکی دارد،  اما قسمت بیرونی ساختمان نیز بر روی افراد و محیط شهری موثر است.  از همین رو شهرباید آرام باشد تا بناهای شاخص مورد توجه قرار گیرد.عقیلی  با اشاره به اینکه اصفهان دارای پیشینه تاریخی است، ادامه داد: هنرمندان معماری در دوره های مختلف تاریخ سعی کرده اند تا اصل سبک وجوهر معماری اصفهان فراموش نشود، از این رو در بسیاری از دوره های  گذشته اصفهان به عنوان شهر جهانی مطرح شد.رئیس اداره سیما ومنظر شهری معاونت شهرسازی اصفهان در ادامه با بیان اینکه شکل زندگی و معماری امروزه با گذشته تغییر کرده است، تاکید کرد: هرگز نباید ریشه معماری از بین برود. عقیلی با اشاره به خانه های تاریخی شهر، گفت: خانه های تاریخی شهر بسیار ارزشمند هستند؛ از همین رو شهرداری اصفهان برای حفظ این میراث های گرانبها تلاش می کند. وی یکی ازعوامل ماندگاری خانه های تاریخی را اجرای معماری مناسب آن خواند و ادامه داد: نمای هتل عباسی به ۵۰ سال گذشته باز می گردد؛ اما تا به امروز این مکان تاریخی برای تمام افراد دلپزیر بوده است.   رئیس اداره طراحی شهری و مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه از سال جاری در معاونت شهرسازی همزمان با آغاز طراحی ساختمان، نمای آن نیز طراحی می شود، گفت: برخی از ساختمان‌ها دارای طراحی و پروانه ساخت است؛ اما نمای آن انجام نشده، بر این اساس باید برای کیفیت مطلوب‌تر  نما و طراحی ساختمان همزمان با یکدیگر انجام  شود. عقیلی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان اجرای نمای ساختمان را  با حضور مالکان اجرایی می کند، افزود: شهرداری اصفهان با برقرار کردن این تعامل توانسته روند خوبی در اجرای پروژه و جلب رضایت مالکان ایجاد کند. وی از اصفهان به عنوان شهربناهای آجری یاد کرد و گفت: امروز آجرها با تکنیک‌های جدید و مفیدی تولید شده؛  اما در برخی از مواقع باید از تکنیک های قدیم نیز استفاده کرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66399

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی