ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تلنگر

تاریخ درج : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

برخی خرده می‌گیرند که «چرا در ادبیات و صحبت‌هایمان همیشـــــه حرف از جنگ و مـــــبارزه و افزایش تـــــوان تســـلیــــحاتی و ... است؛ به جای آن حـــرف از صــــلح و مذاکره و گفت‌وگوی تمدن‌ها داشته باشیم.» واقعا حرف زیبایی است؛ کدام انسان عاقلی از این موارد بیزار است؟ اما تمام صحبت اینجاست که می‌توان به گرگ گفت بیا با هم مهربان باشیم؟! کسانی که متعلق به آن طرف دنیا هستند، در منطقه ما چه می‌کنند؟!  اینکه ما دستکش مخمــــلی را ببینیم و دســـت چدنی را نه، به نفع چه کسی است؟ البته این روزها دستکش مخملی را هم دور انداخته‌اند. هر روز بیش از پیش بر فروش تسلیحات مرگبارشان در مــــنطقه می‌افزاینــــد. گفتمــــان ما جنگ ‌طلبـــــی نیست؛ بلکه گفتمان بیداری و مقاومت است. زیرا آنکه خواب است با لگد دشمن غافلگیر خواهد شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63632

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی