ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + آخر

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

مصطفی کواکبیان

رشد سرسام آور قیمت کاغذ، وضعیت ناراحت کننده ای برای ناشران و مطبوعات ایجاد کرده است و وزارت ارشاد هم کاری برای رفع این مشکل انجام نمی‌دهد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63544

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی