ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + آخر

تاریخ درج : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

محمدرضا زائری

با خودم فکر می کنم اگر به جای دولت یک روحانی هم لباس خودمان، این همه گرانی درست کرده بود، ما آخوندها الان چه نمی کردیم!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63645

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی