ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + آخر

تاریخ درج : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

محمود صادقی

 

راه حل اساسی مشکلات ما این است که هر چیزی و هر کسی به جای خودش برگردد؛ امام علی(ع): العدل يضع الامور مواضعها_شیخ محمود شبستری: جهان چون زلف و خط و خال و ابروست؛ که #هر_چیزی_به_جای_خویش نیکوست

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66375

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی