ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + آخر

تاریخ درج : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

مصطفی کواکبیان

تنها حفظ احترام معلولان کافی نیست، باید قانون جذب ۳٪ نیروی معلول در ادارات را اجرا کنیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/62830

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی