ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + آخر

تاریخ درج : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

سید عباس صالحی
بی ریشگی و شالارتانیسم دو مخاطره سیاست‌ورزی ایرانی است. از مشروطه که به رضاخان رسید و از شهید رجایی که به بدل‌سازی جعلی‌اش انجامید. از تاریخ بیشتر بیاموزیم.

 

عبدالحسین خسروپناه
وقتی از  علوم انسانی اسلامی سخن گفته میشود به معنای تعارض کلی با علوم انسانی مدرن نیست چون جامعه مدرن، تعارض کلی با جامعه اسلامی ندارد و مشترکات و افتراقاتی بین آنها برقرار است.

 

 

معصومه ابتکاریک خبر خوب
 آقای نوبخت دیروز در دولت آمار اشتغال نه ماهه سال۹۶ را  ارائه داد؛ از میان حدود۸۱۸ هزار شاغل جدید۳۴۲ هزار نفر خانم هستند؛ یعنی ۴۳٪

url : http://www.isfahanziba.ir/node/69188

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی