ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + روز

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

معصومه ابتکار
#زنان ایرانی طی چهل سال اخیر  تحولات زیادی در عرصه ورزش قهرمانی و همگانی داشتند. در دهه چهارم انقلاب ۱/۴ میلیون #زن در ورزش قهرمانی شرکت کردند و  مدال آوری  آنان در مقایسه با سال ۵۶ به ۷۵ برابر رسید و این همه با رعایت موازین و با اهتمام خستگی ناپذیر زن ایرانی.

 

 

عباس عبدی
زمانی بود که کسی از ترس مردم جرئت نداشت بگوید تختی خودکشی کرد. امروز به راحتی گفته و حتی درباره آن فیلم ساخته می‌شود. همچنان و هنوز از ترس همین جامعه، گفتن برخی حقایق تابو و خودکشی محسوب می‌شود. ظاهرا در فقدان فضای تحمل نظر دیگران تفاوتی نکرده‌ایم فقط موضوعاتش فرق کرده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90207

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی