ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + روز

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عباسعلی کدخدایی
دو سال پیش سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد. در بند ۱۰ این سیاست‌ها آمده اســـت: ارتقـــای شایسته‌گزینی، همراه با زمینـــه‌ســـازی مناســب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هــــایــــی متناســب
با جایگاه مربوط.اصلاح فوری # قانون _ انتخابات ضرورتی است انکار ناپذیر.

 

حسن نمکدوست
چهار سردبیر تلاش کرده اند با انتشار متنی مشترک توجه روزنامه‌نگارهای جهان را به رفتار ترامپ و دولتش علیه مردم ایران جلب کننـــد. کمـــک‌ کنیم صــدای‌شان طنین‌انداز شود یا متن دیگری بنویسیم و منتشر کنیم یا هر دوکار را انجام دهیم. وظیفه بدیهــی ما روزنامه‌نگارها کمک به مردم در شرایط سخت است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83501

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی