ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + روز

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

احسان محمدی

یک وقت هایی چیزی درون وجود آدم می‌میرد که اسمش را نمی‌دانی اما خودت می‌فهمی. پوستت سوگوار جنازه درون می‌شود، برای کسی نمی‌توانی توضیح بدهی چه مرگت است اما می‌دانی چیزی درونت مُرده. جنازه‌ای زیر پوستم رها شده.

 

 

شاهین آرپناهی

برای دسترسی بیشتر به اینترنت پر سرعت موبایل اقدامات زیادی انجام شده و خواهد شد. نتیجه این اقدامات افزایش قابل توجه سرعت بخصوص در شهرها بوده. اخیرا در شهرهای بزرگ، سرعت اینترنت برای مشترکین #همراه_اول تا دوبرابر بیشتر شده. اما #پوشش_ریلی و جاده‌ای هنوز جای کار بسیار دارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86506

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی