ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تورم دهک اول به 33درصد رسید

تاریخ درج : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
تورم دهک دهم بیشتر از دهک های آسیب پذیر شد

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٣٣,٧ درصد برای دهک اول تا 36,6 درصد برای دهک دهم است.به گزارش مرکز آمار ایران،شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ١٣٩٨ به عدد ١٧٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ١,6 درصد افزایش نشان می‌دهد.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 50,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (50,٠ درصد) ٠,٧ واحد درصد افزایش داشته است. این داده ها نشانه افزایش تورم خانوارهای شهری کشور است.شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ١٣٩٨ به عدد ١٨١,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١,٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 59,6 درصد است که نسبت به ماه قبل (59,4 درصد) ٠,٢ واحد درصد افزایش داشته است. در اردیبهشت ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=1395) به ١٧٣,5 رسید که نسبت به ماه قبل ١,5 درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 52,١ درصد است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 52,١ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (51,4 درصد) ٠,٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت١٣٩٨ به 34,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٠,6 درصد) ٣,6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٧ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٢,٧ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٢,6 و ٣٩,٩ درصد است.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند، شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «نان و غلات» (ماکارونی، انواع برنج ایرانی و رشته آش)است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (مانیتور، تجهیزات رایانه و دوچرخه بچگانه) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (تلویزیون خارجی و سایر لوازم خانگی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95832

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی