ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توسعه شهر از مسیر كار آفرینی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
شهرداری به دنبال فراهم کردن زمینه حضور کارآفرینان است

نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد، ۱۰  درصد افزایش در کارآفرینی شهری بعد از ۱۰ سال می‌تواند موجب رشد ۱.۵ درصدی اشتغال همان شهر شود و تا ۳.۵ درصد نیز درآمد شهر را ارتقا دهد. مدیران شهری با بازنگری در قوانین و کاهش زمان و هزینه اخذ مجوزها می توانند در نهایت به ارتقای شاخص سهولت کسب و کار کمک کنند. در این راستا حمایت از گسترش شهر الکترونیک و برخط شدن خدمات شهرداری می تواند نقشی حیاتی داشته باشد. شهرداری ها اگرچه یک نهاد خدماتی هستند اما در سال های اخیر سهم آنها در تولید اقتصادی ارتقا یافته است و عملا اقتصاد در بستر یک جهانِ شهری شده رقم می خورد. حمایت شهرداری ها از توسعه کارآفرینی در نهایت می تواند منتج به رشد و توسعه اقتصادی شود. حضور جدی کارآفرینان در عرصه‌های مختلف شهر علاوه بر ایجاد تغییر در اقتصاد شهر، باعث ایجاد تغییر در وضعیت اجتماعی شهر نیز می شود.

شهردار اصفهان بعد از روی كار آمدن خود، برنامه جامعی به شورای پنجم ارائه داد كه كارآفرینی، دومین محور از  هشت محور اصلی برنامه او بود. نوروزی معتقد بود كه شهر اصفهان برای خروج از وضعیت کنونی نیاز جدی به تقویت کارآفرینی دارد و در واقع تنها راه پیشرفت اقتصادی توسعه کارآفرینی در شهر است. تجربه رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا مانند ژاپن، سوئد و کانادا نیز نشان می‌دهد، توسعه عنصر کارآفرینی مولفه اصلی توسعه اقتصادی این کشورها بوده است.نوروزی با تاکید بر لزوم اجرای اکوسیستم‌های کارآفرینی در شهر اصفهان  چاره‌ این كار را توسعه مراکز رشد می داند:« می توان فضای کار اشتراکی در اصفهان ایجاد کرد و توسعه شتاب دهنده‌ها با همکاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. اگر این موارد باهم حرکت کند، وضعیت کارآفرینی در اصفهان بهبود می‌یابد.»ایجاد صندوق خطرپذیر برای عبور از وضعیت نامناسب تامین مالی شهر از دیگر راهكارهایی است كه شهردار اصفهان بر آن تاكید دارد:«ایجاد و استفاده از چنین صندوق‌هایی یکی از برنامه‌های ۱۲۰ صفحه‌ای شهرداری است. یا این صندوق‌ها را ایجاد کنیم یا صندوق‌های خطرپذیر را حمایت کنیم.»با این حال تحقق این مهم نیازمند ایجاد فرهنگ كارآفرینی در خود مجموعه شهرداری نیز هست. در واقع در گام اول فرهنگ این موضوع ایجاد شود تا کارآفرینان بتوانند فرصت‌های طلایی موجود در اصفهان را تشخیص داده و در این شهر پر از ابهام، خطرات موجود را پذیرفته و به عرصه بیایند و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی شهر گام بردارند.اصفهان با توجه به وجود پتانسیل های بالای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، سرشار از فرصت‌های طلایی برای کارآفرینان است.از این رو شهرداری اصفهان نیز  زمینه را فراهم بكند تا کارآفرینان بتوانند در این مسیر گام بردارند. نوروزی از این مهم غافل نشده و بر آن تاكید می كند:«اعلام می‌کنم در شهرداری آمادگی تشخیص این فرصت ها را برای جوانان فراهم می‌کنیم تا یکی از شعارهای اصلی شهرداری یعنی توسعه مشارکت‌های مردم در اداره امور شهر تحقق یابد.»اگر به دنبال توسعه مشارکت شهروندان هستیم تحقق این شعار از مسیر كارآفرینی می گذرد. این مسیر ، هم زمینه حل مشکلات شهری را فراهم می كند هم عاملی برای حضور كارآفرینان در عرصه های مختلف شهری می شود كه نتیجه این دو گام برداشتن در مسیر توسعه اصفهان خواهد بود. بنابراین می توان ادعا كرد حضور جدی کارآفرینان در عرصه‌های مختلف شهر علاوه بر ایجاد تغییر در اقتصاد شهر، باعث ایجاد تغییر در وضعیت اجتماعی شهر نیز می شود. این موضوع در دنیا ثابت شده است كه کارآفرینان می‌توانند رشد و توسعه اقتصادی را تحقق ببخشند. نكته ای كه شهردار نیز بر آن تاكید دارد:«با حضور کارآفرینان و فراهم آوردن زمینه حضور آنها و تشخیص درست فرصت‌ها، تغییر در اقتصاد و وضعیت اجتماعی جامعه ایجاد می شود، زیرا کارآفرینان تنها در وضعیت اقتصادی نقش ندارند، بلکه در تغییر شرایط اجتماعی نیز می‌توانند موثر باشند.» شهردار اصفهان با بیان اینکه موتور محرکه هر تغییری نوآوری است معتقد است کارآفرینان خطر پذیر باشند تا بتوانند نوآوری کنند. خلاقیت ها همراه با نوآوری شود تا شاهد رشد اقتصادی خوب در شهر باشیم  و از وضعیتی که امروز در شهر و کشور وجود دارد بیرون بیاییم.اصفهان با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است که حل این مسائل به ابداع، نوآوری، ذهن خلاق و کارآفرینی نیاز دارد. شهردار اصفهان كه با شعار امید آغاز به كار كرد، معتقد است با کار آفرینی می‌توان امید را در همه عرصه‌ها تحقق بخشید. به گفته وی اصفهان شرایط خاصی برای کارآفرینان دارد که استفاده از این ظرفیت خاص نیاز به شجاعت و اقدام عملی دارد. دو ویژگی ای كه در کارآفرینان وجود دارد. نوروزی با تاکید بر اینکه به دنبال فراهم کردن زمینه حضور کارآفرینان هستیم، می گوید:«کارآفرینان می‌توانند با انگیزه بالا در شهر حضور پیدا کنند و اصفهان را مرکز گردشگری ایران معرفی کنند تا اصفهان بتواند در جایگاه شایسته ای در دنیا قرار گیرد. با ابداعات و خلاقیت های کارآفرینان می توان در این مسیر حرکت کرد.»اگر اصفهان بتواند   در عرصه کارآفرینی شایسته ظاهر شود و در گردشگری نیز در صحنه ها الگو شود،  می‌تواند منشا تحول بزرگی در کشور باشد. با تداوم این برنامه‌ها و آموزش لازم، زمینه بسترسازی‌های مناسب و ترویج گرایش به کارآفرینی فراهم شود تا شاهد آبادانی شهر باشیم، زیرا در دنیای کنونی چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نیست.به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی و کمک به قانون مند کردن آن،‌ کاهش هزینه های جاری و مصرفی به ویژه در حوزه انرژی، حمایت خلاقیت، کارآفرینی و تقویت استارت آپ ها، حمایت از حضور زنان در توسعه اقتصاد شهری و محلی، ارتقای زیرساخت های شهری با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت های مربوط به گردشگری، تقویت و گسترش کارآفرینی شهری با بهره مندی از ظرفیت سرای محلات جهت ارتقای مهارت آموزی، اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی های غیرضرور ی در فرآیند اخذ مجوز کسب و کارهای نوپا و بازنگری در عوارض کسب و پیشه به نفع بنگاه های خرد SMEs  با اعمال تخفیف های ویژه از جمله راهکارهایی برای برنامه عمل شهرداری ها در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه كارآفرینی است. /گروه شهر    

url : http://www.isfahanziba.ir/node/71814

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی