ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تکیه مادر شاهزاده (بخش اول)

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

از جمله تکایای مهم تخت فولاد ، تکیه مادر شاهزاده است. در مورد علت نامگذاری این تکیه در تاریخ  آمده ، محمد میرزا سیف الدوله یکی از پسران فتحعلی شاه قاجار بود که به دست مریم بیگم سپرده شد و از آن جایی که این بانو دایه سیف الدوله بود به مادر شاهزاده معروف شد و پس از دفن مریم بیگم در این مکان این تکیه به مادر شاهزاده شهرت پیدا کرد.این تکیه محل دفن علامه محمدتقی رازی از بزرگ ترين فقهاى شيعه در قرن سیزدهم هجری است که به تمام معنى عالمى محقق و پرهيزگار بود . ایشان سرسلسله خاندان عظیم الشان نجفی است و نوادگان ایشان همگی از علمای طراز اول جهان تشیع بوده اند.

 

 

   وی در اصفهان به تدریس انواع علوم خاصه فقه و اصول پرداخت و به خاطر تالیف «هدایه المسترشدین» به «صاحب حاشیه» معروف شد. نقل است که در درس او چهارصد نفر حاضر می شدند که از جمله آنها سید محمدباقر چهارسویی (صاحب روضات) بود. همچنین به دلیل اهمیت ایشان، تکیه به نام شیخ محمدتقی رازی نامگذاری شده است. ‌علامــــه محمدتقـــی رازی دامــــاد آیت الله العظمـــی کاشف‌الغطاست. نقل است: روزی شیخ جعفـــر در موقع درس از شاگرد فاضل خود شیخ محمدتقی می‌پرسد: آیا ازدواج کرده ای؟ چون جواب نفی از او می‌شنود، طلاب را امر به انتظار کرده و به اتفاق شاگرد خود به اندرون خانه رفته و می فرماید: می خواهم تو را به دامادی خود برگزینم. مرا دو دختر است، یکی صاحب علم و کمال و دیگری دارای حسن و جمال؛ هریک را که می خواهی اختیار کن. شیخ محمدتقی دختر عالمه را انتخاب کرده، صیغه نکاح جاری شده و سپس به مجلس درس بازگشتند. میرزا زین العابدین خوانساری اصفهانی از علمای بزرگ اصفهان در این تکیه مدفون است؛ کسی که صاحب قدس و تقوی و دارای کرامت بوده به گونه ای که حتی یهود و نصاری در مشکلات و امور خود، برای وی نذورات می آوردند. مرحــوم آخوند گزی می نویســـد: مردم کمال اعتقاد و اخلاص به او داشته و از خداوند حاجت می خواهند و به تجربه رسیده که نذر ایشان زود اثر می بخشد.از جمله پزشکان مشهور مدفون در تکیه مادر شاهزاده باید از میرزا ابوالقاسم ناصر حکمت نام برد. ایشان حكيم جامع و طبيب حــــاذق و از پزشکان مشـــهور و مدرسان طب قديم در اصفهان بود كه در مداواى بيماران مهارتى بسزا داشت و معالجات عجيبى از او نقل شده است.استاد همایی می نویسد: «ناصر حكمت مردى بسیار امین و متین بود، برای معالجه اجرت قائل نبود و آن را محض ثواب و خدمت به نوع انجام می داد و به هر چه می دادند، قناعت می کرد و با عموم مراجعین از فقیر و غنی نهایت دلســـوزی و مهربانی را مبذول می‌داشت.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57708

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی