ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ثبت 6 هزار و 557 درخواست در سامانه اطلاعات

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
وزارت کشوربیشترین تعداد پاسخگویی را داشته است

وزارت کشور، وزارت بهداشت و بانک مرکزی در صدر پر درخواست‌ترین دستگاه‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار گرفتند.به گزارش ایسنا، تعداد ۶۵۵۷ درخواست تاکنون در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط مردم ثبت شده که از این میان اسامی ۱۰ دستگاه پر درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است.وزارت کشور با ۳۰۰، وزارت بهداشت با ۲۰۷ و بانک مرکزی با ۲۰۳ درخواست، سه دستگاه اول پردرخواست بودند.وزارت کشور با توجه به تعداد درخواست‌ها (۳۰۰ درخواست)، بیشترین تعداد پاسخگویی ( ۲۸۵ پاسخ) را داشته است. پس از وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۱۹۹ درخواست از میان ۲۰۷ مورد و بانک مرکزی هم به کل درخواست‌ها ( ۲۰۳ درخواست) پاسخ داده است.همچنین وزارت امور خارجه با پاسخگویی ۱۸۸ درخواست از میان ۱۹۰ درخواست و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با پاسخگویی ۱۸۵ مورد از میان ۱۸۸ درخواست، در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از میان ۱۷۱ درخواست به ۱۶۰ مورد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از میان ۱۶۹ درخواست به ۱۶۴ مورد و استانداری هرمزگان به کل ۱۶۶ درخواست پاسخ داده‌اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88746

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی