ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

جادوگری در فوتبال ایران

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
ویدئو + فوتبال

ویدئو زبان رسانه ای است که خیلی از واقعیت ها را گزارش می کند. در این شماره به ویدئو جادوگری در فوتبال ایران می پردازیم . کافی است« کیوآر کد» را اسکن و لینک فیلم را ببینید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61118

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی