ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

جذبه معلم عشق اوست

تاریخ درج : سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

خود معلم بایدمحبوب بشود تا آن درس محبوب بشود، معلم وقتی عاشق شدمحبوب می‌شود، معلم باید انیت ونفس خودش رابگذارد بیرون در وبیایددرکلاس باچهره گشاده وشیرین به امیداینکه من این فرشته‌هاراکه سپردنددست من، من دلشان راخوش کنم وبه آنهاعلم ومعرفت وچراغ راه بدهم، این مهم‌ترین توفیق برای معلم است، برعکس آنچه گفتند معلم باید هیبت وجذبه داشته باشد، جذبه معلم عشق اوست.

حسین الهی قمشه‌ای، ادیب و سخنران

url : http://www.isfahanziba.ir/node/108360

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی