ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

جنگ

تاریخ درج : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عملیات بیت المقدس با رمز « یا علی ابن ابیطالب » با هدف آزاد سازی خرمشهر آغاز شد. این تصویر را کمتر در تاریخ دیده اید. تصویری از زنان جنگ زده.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81945

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی