ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

جنگ دریایی ایران و یونانیان در دماغه آرتمیسیوم

تاریخ درج : سه شنبه ۲۲ امرداد ۱۳۹۸

یازدهم آگوست سال 480 پیش از میلاد، «اوریبیادسEurybiades» فرمانده اسپارتی بخشی از ناوگان اتحادیه یونانیان که از نتیجه جنگ ترموپیل و کشته شدن لئونیداس پادشاه اسپارت با همه نیروهایش در این تنگه، آگاه نبود تصمیم گرفت با 127 کشتی سه ردیف پاروزن (تریرمTrireme) به ناوگان ایران که به موازات نیروی زمینی خود در حرکت بود و آذوقه رسانی می کرد، شبیخون بزند. هدف از این حمله، آسیب رسانی به کشتی‌های حامل خواربار بود که زیر حمایت کشتی های جنگی قرار داشتند. اوریبیادس گمان کرده بود که با از دست رفتن کشتی های حامل خواربار، ارتش عظیم ایران ناچار به بازگشت خواهد شد.فرماندهی ناوگان ایران که فعالیت ناوگان اتحادیه را زیر نظر داشت، با مشاهده برخی تحرکات در میان کشتی های یونانی، متوجه نقشه حمله شده بود و برای خنثی کردن آن، شماری از کشتی های خود را مامور کرده بود که جزیره «اوویا» را دور بزنند و 127 کشتی یونانی را محاصره کنند که اوریبیادس از طریق یک یونانی زبان فراری از ناوگان ایران (از مردم ایونی غرب ترکیه امروز که در آن زمان بخشی از قلمرو ایران بود) متوجه قضیه شد و بی درنگ (همان روز) دست به حمله زد. اوریبیادس در جریان زد و خورد که دریا هم توفانی شده بود اطلاع یافت که لئونیداس کشته شده و جنگ ترموپیل پایان یافته و نیروی زمینی ایران حرکت به سوی آتن را آغاز کرده است که از ادامه جنگ دست کشید و با کشتی‌هایش که تعدادی از آنها هم از دست رفته بودند با عجله عازم سالامیس شد تا در انتقال خانواده های آتنی از شهر و انتقال آنان به جزایر دوردست کمک کند. چون جنگ دریایی یازدهم آگوست در دماغه آرتمیسیوم واقع در شمال جزیره «اوویا» روی داده بود، این جنگ در «تاریخ» به نبرد دریایی آرتمیسیوم Artemisium معروف شده است. معبد آرتمیس در همان دماغه قرار دارد.   شرح این نبرد را هرودوت نوشته و تعداد کشتی های ایران را چند برابر شمار واقعی گزارش کرده است. از سایت تاریخ ایرانیان در این روز

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99628

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی