ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

جهان شهرها هر روز بیشتر می شوند

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
راهبردهای جهانی شدن اقتصاد در حوزه دیپلماسی شهری

جهانی شدن شهری و شهری شدن جهان، دو ویژگی منحصر به فرد هزاره سوم است که باعث تغییر نقش شهرها در نظام جهانی شده است. اغلب، این پدیده ، ناشی از به هم فشردگی جایگاهی (زمانی- فضایی) است که سامانه های اطلاعاتی- ارتباطی جدید و فناوری سازمانی مدیریتی در فرآیند جهانی شدن، ایجاد کرده و همزمان، حرکت آزادانه کالا ، انسان، اطلاعات و سرمایه را روان تر، سریع تر، گسترده تر و تاثیرگذارتر از قبل کرده است. در این جریان سازی جهانی شده، شهرهای جهانی را باید مهمترین فضای بسترساز موثر برای این نوع حرکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست . از نظر ژئوپولتیک شهری، فقط کلانشهرهای اروپایی و آمریکایی از نظر اقتصادی و تا حدی فرهنگی، نقش پیشتاز سازمانی و مدیریتی را در اداره شهرهای جهانی ایفا می‌کنند، ولی هنوز سهم و جایگاه سیاسی و دیپلماتیک دیگر شهرهای جهانی - البته به صورت ایده‌آل آن- قابل توجیه نیست.این واقعیت برای جهان‌شهری در آسیا، آفریقا و آمریکای تاین، ناچیز و در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه، اقدام دیپلماتیک شهری کمتر مدنظر بوده است.نفع شخصی به طور فزاینده ای به نیروی پیش راننده فعالیت‌های دیپلماتیک شهرها تبدیل شده است. در برخی از شهرها، نفع شخصی تنها انگیزه هدایت‌کننده است و اغلب به سود اقتصادی برگردانده می شود؛ از این رو بعد اقتصادی دیپلماسی شهری، عنصر مهمی از فعالیت‌های بین المللی شهرهاست؛ بدین صورت که دیپلمات‌های شهری، از دو راه می‌توانند از کسب سود اقتصادی برای شهرهای خود، مطمئن شوند: آنها می‌توانند به جذب توریست، تاسیس دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و برگزاری رویدادهای بین‌المللی در شهرهای خود اقدام کنند یا خدمات و دانش خود را صادر کنند و وارد توافق با سایر شهرها شوند. خواهرخواندگی و شبکه های همکاری شهری از جمله اشکال مختلف همکاری های بیناشهری در عرصه دیپلماسی است. این درحالی است که امروزه سیاست های بیناشهری بر سیاست‌های بینادولتی در ارتباطات سیاسی و فرهنگی و نیز حل برخی مشکلات و مسائلی که سیاست های دولتی قادر به حل آنها نیستند ارجحیت دارد. روند رو به رشد فناوری‌های ارتباطی از یک سو و ناکارآمدی سیاست‌های دولتی در بیشتر زمینه‌ها از سوی دیگر، باعث شدت گرفتن پذیرش دیپلماسی شهری با تفکر جهانی شدن به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی و سایر ابعاد انسانی شده است. این که ما در این عرصه موضع تقابلی یا تفاهمی داشته باشیم ، بسته به سیاست‌های کلی نظام دارد اما آنچه که مشهود است از یک طرف، سیر روزافزون تعداد جهان شهرهای همکار است که ایده‌ها، افکار، فناوری‌ها و اطلاعات را بین هم رد و بدل می‌کنند و زودتر به تفاهم‌های لازم می رسند و از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی نیاز برخوردار می‌شوند. از طرفی دیگر، انزوا و گوشه‌گیری از جریانهای جهانی و تکیه صرف بر منابع داخلی، باعث عقب افتادگی در تمامی ابعاد ملی در طولانی مدت خواهد شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75257

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی