ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حصار پل

تاریخ درج : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

حصارکشی دهانه ‌های سی وسه پـــــل اصفهان که پیـــــش از ایـــــن مورد مناقشه دوستداران میـــراث فرهنگی و سمن‌های این کلانشهر بود با شمایلی جدید آغاز شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74177

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی