ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حقوق رعیت در ایران

تاریخ درج : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در عرف مالکیت زمین، امنیت رعیت به میزان قابل‌توجهی رعایت و حقوق روستاییان حداقل به‌قدر حقوق اربابشان مراعات می‌شد، حق روستایی در کشت سهم زمین، از زمان ایجاد روستایی که متعلق به آن بود، به وی به ارث می‌رسید و این حق نه چون و چرا داشت و نه پایمال می‌شد. تا وقتی که امور خود را پیش می‌برد و سهم‌الاجاره را می‌داد، نه خودش‌می‌توانست از آن صرف نظر کند و نه ارباب می‌توانست او را از این حق محروم کند. او با کل روستا طرف بود و کسی نمی‌توانست حق او را در کشت سهم‌الارض نادیده بگیرد، مگر با توافق کلی و اجتماع روستایی به ریاست «ریش سفید» که یگانه مرجع عالی در چنین مواردی بود، اما دهقان اگر شرایط خود و خدمت خود را نمی‌پسندید، یا طالب وضعیت دیگری بود، حق داشت از روستا برود. به شرط آنکه سهم مالیات را داده باشد. در این صورت اگر بقیه روستاییان پرداخت سهم او را برعهده می گرفتند، می‌توانست کوچ کند. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75596

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی