ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حق فریادزدن

تاریخ درج : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

فرق بین نظام‌های کمونیستی و کاپیتالیستی این است که با اینکه هر دو توی سرت می‌زنند، در نظام‌های کمونیستی مجبوری از این کارشان تعریف و تمجید کنی، ولی در نظام‌های کاپیتالیستی حق داری فریاد بزنی. من الان به آمریکا آمدم که وقتی توی سرم زدند، فریاد بزنم.رینالدو آرناس، شاعر کوبایی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110488

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی