ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حق ما این است؟

تاریخ درج : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

وقتـی کوچـــک تــــر بودم از مادرم پرسیدم: چطــــور بفهمـــــم عاشق شده‌ام؟ جوابش این بود: به وقتش خودت می‌فهمی. پاسخ او گنگ و مبهم بود و همچنان این سوال در ذهنم بود، به واقـــع چطـــوری می‌فهمم؟ او گفت: چیز بیشتری نمی‌شه گفت جز اینکه اگه نفهمیدی و حسش نکردی، یعنی هنوز عاشق نشدی. 

 

راز مادرم
نوشته جی‌ال‌ویتریک

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77859

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی