ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حواشی صبحانه

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اینستا + خبر

به شهر مقصد رسیده ام، در قهوه خانه ای صبحانه خوردیم، جایتان سبز . اینجا همه کسانی که مشغول خوردن صبحانه هستند هم به زبان محلی از #نفتکش_ایرانی می‌گویند. یکی می گوید کشتی جنگی کره ای به نفتکش ما زده، دیگری می‌گوید دسیسه است ، آن دیگری از عمدی بودن و دیگری از اتفاقی بودن حادثه می‌گوید . صاحب قهوه خانه می‌گوید هموطنان ما را گاز خفه کرده یک مشتری حرفش را رد می کند و می گوید آنها به شکل دیگری جان باختند. خلاصه هر کس چیزی می گوید و صدها سوال برای این ملت وجود دارد که خیلی هایش همچنان بی پاسخ است .کاش پاسخگویی پیدا شود و مستند و مستدل و عقل پسند همه چیز را برایمان بگوید...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66724

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی