ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حیوانات دربند، انسان‌های حریص

تاریخ درج : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
در کشور ما هیچ‌یک از استانداردهای لازم برای باغ وحش‌ها رعایت نشده است

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در حالی از تعطیلی هفت باغ‌وحش در کشور خبر می‌دهد که معتقد است بسیاری از باغ‌وحش‌های سراسر کشور ظرف سه تا چهار سال اخیر جایگاه‌های خود را به لحاظ بهداشتی، دامپزشکی و غذایی تغییرات اساسی داده‌اند و برخی از صاحبان جایگاه‌های خود را برای گونه‌های بزرگ جثه مانند خرس و پلنگ تا 10 برابر افزایش داده‌اند. تیموری با بیان اینکه پایش آنلاین مراکز نگهداری از حیوانات و باغ‌وحش‌ها در دستور کار سازمان قرار گرفته است، گفت: در سال ۹۷ سازمان حفاظت محیط زیست پایش آنلاین مراکز نگهداری از حیوانات و باغ‌ وحش‌ها را انجام می‌دهد و در صورتی که وضعیت باغ وحش مناسب نباشد، مجبور هستیم گونه‌هایی را که محل و موقعیتی برای رهاسازی ندارند و تقریبا اهلی شده‌اند، در اختیار دیگر مراکز قرار دهیم چرا که رهاسازی آنها در طبیعت ممکن است که باعث صدمه زدن به آنها شود.

قصه پر غصه باغ وحش ها در کشورمان حالا دیگر سازمان حفاظت محیط زیست را مجاب کرده تا بیش از پیش این مراکز را زیر نظر بگیرد یا تعطیلشان کند.اولین باغ وحش عمومی دنیا، در سال ۱۷۹۳ در پاریس به وجود آمد که درحقیقت یک باغ گیاهان بود. این باغ‌وحش علاوه بر حیوانات، شامل موزه و باغ گیاه‌شناسی هم بود. باغ وحش بزرگ بعدی دنیا در سال ۱۸۲۹ در «ریجنت پارک» لندن به وجود آمد. بعدا نوبت «باغ وحش برلین» می‌رسد که در سال ۱۸۴۴ ایجاد شد که یکی از زیباترین و جالب‌ترین باغ‌وحش‌های دنیا در نوع خود است، اما در کشورمان نیز علاقه به شکار و به ویژه حیوانات را می‌توان دلیلی بر وجود باغ ‌وحش در ایران پیش از اسلام عنوان کرد. این طور به نظر می رسد که اعراب نیز فن تاسیس و اداره باغ‌ وحش را از ایرانیان آموختند. یکی از سرگرمی‌هــــای خلفــــای عباسی نگهــداری از فیل، شیر و پلنگ در محلی موسوم به وحوش‌گاه یا همان باغ‌وحش بود. برخی از پادشاهان نیز در زمان مراسم‌های خاص، حیوانات درنده را با زنجیر و قلاده از وحوش‌گاه به بارگاه خود می‌آوردند.

 

 

 

    پناه دادن به حیوانات آسیب دیده
باغ وحش ها در جهان استانداردهای معمول دارد که پیرو قوانین و مقررات است. اساسا دلایل مهم احداث باغ وحش ها در جهان یکی پناه‌دادن به حیوانات آسیب دیده است که دیگر توان ادامه زندگی اصلی خود را ندارند و دلیل دوم جمع‌آوری گونه های مختلف در قالب یک مجموعه که توان بازدید آنها برای تمام اقشار جامعه در زیستگاه طبیعی خودشان وجود ندارد. محمد رضا صادقی کارشناس حیات وحش در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا می‌گوید: برای مثال اگر در نتیجه برخورد، حیوانی وحشی دچار آسیب جبران ناپذیر شود، بهترین مکان برای نگهداری از آن در باغ وحش است و در مســـائل آموزشی برای کودکان و سایر افراد جامعه وجود مراکز قابل دسترس که بتوان به راحتی از آنها بازدید کرد نیاز است، چون امکان حضور تمام اقشار جامعه به محیط طبیعی هر یک از این وحوش وجود ندارد. صادقی عنوان می کند: هر باغ وحش برای احداث، نیاز به استانداردهای ابتدایی جهت نگهداری از گونه‌های مختلف حیات وحـــــش در کنارهـــم دارد که از مهم ترین آن تامیـــــن فضــــــای مناســـــب برای وحوش و همچنیــــــن در نظر گرفتن توپوگرافی و مشکل اصلی زیستگاه آن جانور است.

 

 

 

    مشکلات باغ وحش‌ها
امروزه بسیاری از باغ وحش‌های آسیای شرقی و اروپا استانداردهای لازم را برای باغ وحش ها رعایت کرده اند، ولی متاسفانه در کشور ما هیچ‌یک از استانداردهای لازم برای باغ وحش‌ها رعایت نشده است. این مطلب را صادقی می‌گوید و ادامه می‌دهـــد: در سال‌های گذشته اقداماتی برای برخی از باغ وحش‌های کشور مثل باغ‌وحش شیراز صورت گرفته است که از این رو آنها را به استانداردهای لازم نزدیک می کند. اگر این استانداردهارعایت شـــــود،  می‌توان از ظرفیت موجود حیوانات مصدوم و حیواناتی که به طور غیر مجاز از متخلفان ضبط می شود استفاده کرد، ولی در نقطه مقابل مشکلاتی نیز به همراه دارند. از آنجایی که باغ وحش مجموعه ای از حیوانات وحشی و از زیستگاه های مختلف است، برای همین داشتن چنین مجموعه ای و بعضی از گونه ها در املاک شخصی بسیار وسوسه انگیز است و از همین جهت باعث ایجاد تقاضا می‌شود. آن طور که این کارشناس حیات وحش می گوید: ایجاد تقاضا از یک سو و از سوی دیگر داشتن گونه‌های متعدد در مجموعه باغ وحش باعث ایجاد فساد در این زمینه می شود که متاسفانه در بیشتر کشورهای جهان و حتی در کشورهای پیشرفته در زمینه باغ وحش ها شاهد چنن تخلفاتی هستیم.دست آموز کردن حیوانات و شرطی کردن حیوانات جهت حرکات نمایشی برای اجرا در سیرک ها همراه با آسیب زدن به حیوانات از جمله کشیدن دندان و پنجه که به دور از اخلاقیات است و همچنین مازاد زاد آوری گونه های درون باغ وحش که توان تولید مثل داشته اند نیز از مشکلات باغ وحش ها  است که با برنامه ریزی درست و هدفمند می توان از این مشکلات جلوگیری کرد. در کل باغ وحش‌ها با داشتن نظارت مناسب و برنامه ریزی دقیق می تواند مفید واقع شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/72288

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی