ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خاقانی شروانی حکیم

تاریخ درج : یکشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

افضل‌الديـن بديـل‌بن علی خاقانی‌شروانی، معروف به حسان العجم از بزرگ‏ترين شاعران قصيده‌گوی و از اركان مسلم شعر فارسی به شمار می‌رود. وی نزد عمويش، كافی‌الدين‏‌عمر بن عثمان و پسر عمش، وحيدالدين عثمان، علوم ادبی و حكمت را فرا گرفت و مدتی در خدمت ابوالعلاء گنجوی، دانشمند مشهور آن زمان، تلمذ كرد و به دامادی او درآمد. او ساليانی در خدمت منوچهر شروان‌شاه و پسرش بود و مدح ايشان می‌گفت. مرگ فرزند و حبس و ديگر مصائب بر او روی کرد و در اواخر عمر  به عزلت نشست. قوت انديشه و مهارت او در تركيب الفاظ و خلق معانی، ابتكار مضامين جديد، استفاده از راه‏‌های خاص در توصيف و تشبيه و آوردن رديف‏‌های مشكل از خواص شعری او محسوب می‌شوند. تركيبات او بیشتر با خيالات بديع همراه و با استعارات و كنايات عجيب آميخته است و معانی خاصی را كه تا عهد او سابقه نداشته، در بردارد. خاقانی بر اثر احاطه به بیشتر علوم و اطلاعات عهد خود و قدرت خارق‌العاده‏‌ای كه در استفاده از آن اطلاعات در كلام داشته، توانسته است مضامين علمی بی‌سابقه در شعر ايجاد كند.

 

    آثار:
دیوان، شامل قصاید، ترجیعات، مقطعات، غزل‌ها و رباعیات است. دیوان خاقانی به تصحیح سیدضیاءالدین سجادی در سال ۱۳۳۸ در تهران به چاپ رسیده بود.

تحفه العراقین، مثنوی در سه هزار و دویست بیت است که در سال ۵۵۱ تالیف شده‌است. این اثر در شرح نخستین سفر خاقانی به مکه و «عراقین» است و در ذکر هر شهر از رجال و معاریف آن نیز یاد کرده و در آخر هم ابیاتی در حسب حال خود آورده است.  تحفه العراقین به تصحیح یحیی قریب در سال ۱۳۳۰ در تهران به چاپ رسید.

منشات خاقانی، چند نامه از خاقانی است که به بزرگان زمان خود نوشته و بیشتر مشحون از کلمات و جملات عربی دشوار و مترادف و گاهی از اشعار خود خاقانی در آنها هست.

قصاید خاقانی به نسبت در مرتبه‌ای بالا قرار دارد. از او قطعات بسیار خوبی نیز در دست است، اما غزلیاتش در سطح قصاید او نیستند. شعر خاقانی سبکی دیریاب و بغرنج دارد و بیشتر، نظمی است هنرمندانه با گرایش‌های سخنوری و دقایق لفظی.خاقانی در ۵۹۵ ق در ۷۵ سالگی در تبريز وفات يافـــت و در مقبره الشـــعــرای ســرخاب مدفون  شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79733

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی