ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خدا خودش انسان را محور عالم قرار داده است

تاریخ درج : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
حجت الاسلام محمد نصر:

در تفکر دینی ما ریشه‌ مبحث «حق و حقوق انسان» علاوه بر مطالعات انسانی و عقلانی از پشتوانه دینی هم برخوردار است. اساس تکوینی هم دارد. خدا انسان را برتری بخشیده است، این امتیازات ناشی از این برتری تکوینی است که خداوند آن را ایجاد کرده است.  بنابراین ما از طریق وجودی به کرامت انسان می‌رسیم. این کرامت و بزرگی را خدا با خلقتش در انسان قرار داده  است. اینکه به وجود آورده، نه اینکه حرف زده است، بلکه خبر اصالت انسان درخلقت داده است: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلنا هم  علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا » (و محققا مــا فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را (بر مرکب) در بر و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم.) (سوره اسراء، آیه30)

 

 

خداوند در تشریعش هم بر خلقت و بر کلامش پایبند است. خداوند هــــم در تشــــریع، این برتری تکوینی را به اجرا درآورده است و او را مستحق احترام و تکوین دانسته است که به فرشتگان و ابلیس فرمان سجده می‌دهد. بر همین اســــاس مقــــرر است که فرشتگانی که در ارتبــاط با انسان هستند هم بر آدمیان سجده کنند یعنی در خدمت او باشند. حتی شیطان هم مشمول این فرمان بود، اما او حاضر نیست کرامت انسان را بپذیرد. مافوق و مادون انسان نمی‌توانند انسان را تحت سلطه خود قرار دهند. عبارات متعددی در قرآن اشاره به همین موضوع دارد که خدا این استعداد را به انسان داده است که هر چه در آسمان و زمین است را در تسخیر و تصرف قرار دهد و برای تامین نیازهای خودش از مادون و مافوق خودش بهره برداری کند. به آیه 20 سوره لقمان دقت کنید که می‌فرماید: آيا توجه ندارید كه خدا آنچه را كه در آسمان ها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمت هاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است، « الم نروا ان الله سخر لکم ما  فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه» در واقع ما با یک یک «امانیسم الهی» روبه رو هستیم. بر خلاف امانیسمی که خودش را مقابل خدامحوری قرار می‌دهد، ما اگر انسان را محور قرار می‌دهیم از این جهت نیست که مقابل خدامحوری است، از این جهت است که  خدا خود انسان را در زمین و در عالم زندگی انسان محور قرار داده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75493

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی