ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خنده بی‌نمک

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

الهام ماهری

 

 

پایش را آرام روی پدال گاز فشار داد و هم‌زمان کنترل فرمان را به‌دست گرفت. ماشین عظیم‌الجثه‌ را در عرض خیابان و مماس با جرثقیل دیگری که درست در موازات او پارک شده بود، پارک کرد و مثل قرقی از آن پیاده شد. به همکاران ایستاده و منتظر سلامی کرد و به سمت جرثقیل رفت. اول داخلش را نگاه کرد و به‌محض آنکه راننده را پشت فرمان دید، به طرفش حرکت کرد. در شاگرد را باز کرد و با صورتی که به پهنا می‌خندید، رو به راننده گفت: «خسته نباشی برادر! از اینا گنده‌تر نبود بدن به ما؟» و خودش غش‌غش خندید. شوخی‌اش اما خیلی به مذاق راننده خوش نیامد. لبخندی زد و گفت: «معلومه که تازه‌کاری!». بعد ترمز دستی را کشید، پاکت سیگارش را از روی داشبورد  برداشت و بی‌تفاوت از ماشین پیاده شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90906

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی