ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خودشیفتگی و رنج برخاسته از آن

تاریخ درج : یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

مصطفی ملکیان/فیلسوف

خودشیفـتـگـی از آفــات فـکـری زنـدگـی بشری است. خودشیفتگی معیوب باعث هفت آفت فکری شده و رنج تولید می‌کند: تعصب، پیش‌داوری، انحصارطلبی، بی‌مدارایی، آرزواندیشی و عدم تبعیت از خرد و استدلال که به استبدادطلبی ختم می‌شود. اگر خودشیفتگی را درمان کنیم، ام‌الفسادی را درمان کرده‌ایم. دنیای بدون این هفت عادت، فاصله کهکشانی با جهان امروزمان دارد. چه میزان از درد و رنج‌های ما به خاطر توجه به ارزش داوری‌های دیگران است؟ ما چقدر از درآمدمان را صرف برآوردن ضروریات زندگی‌مان می‌کنیم و چقدرش را صرف تجملات؟ این تجملات جز برای خریدن ارزش داوری‌های مثبت دیگران نیست؟ آیا این تجملات، کم درد و رنج ایجاد می‌کنند؟ آیا بیشتر کم‌کاری‌ها، بدکاری‌ها، اختلاس‌ها و دزدی‌ها، کم‌فروشی‌ها و گران‌فروشی‌ها، احتکارها و ریا خواری‌ها، تقلب‌ها و فریبکاری‌ها به خاطر خرج زندگی است یا برج (تجملات) زندگی است؟حالا آموزه‌های عارفی بگوید برای ارزش داوری دیگران پشیزی ارزش قائل نباش. بگوید ترازوی زندگی‌ات را در درون خود قرار بده و نه در اذهان دیگران. آیا زندگی تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا جامعه‌ای متفاوت نخواهیم داشت؟ ترازوی سنجش خوبی و بدی زندگی باید عقل و وجدان هر فرد باشد. هر فرد انسانی باید زندگی خودش را با ترازوی درونی خودش توزین کند.بودا می‌گوید سه کار بکنید تا اخلاقی باشید. یکی اینکه در زندگی صداقت داشته باشید یعنی پنج ساحت وجودی‌تان یعنی باورها، احساسات، خواسته‌ها، گفتار و کردار بر هم انطباق داشته باشند. دوم تواضع داشته باشید یعنی در نعمت‌هایی که هستی به شما می‌دهد و در نقاط قوتی که در وجودتان هست خود را دیگری بینگارید. سوم احسان است یعنی نقاط ضعفی را که بر دیگران عارض شده است، گمان کنید بر خود شما عارض شده است، یعنی دیگری را از خود بینگارید. هر نکته مثبتی که در خود می‌بینید در دیگری هم ببینید و هر نکته منفی راکه در دیگری می‌بینید در خودتان هم ببینید.

 

منبع: مصطفی ملکیان، مجله اندیشه پویا، شماره 25

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/109468

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی