ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خودکارآمدی در ارتباط با خشم

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

زهرا شفیعی پورفرد/ روان‌شناس

وقتی صحبت از «مدیریت خشم» می‌‌شود، بسیاری از افراد تصور می‌کنند منظور کنترل بیش از اندازه بر خود و عدم ابراز آن مدنظر است. درحالی‌که مدیریت خشم، در وهله‌ اول به افزایش «خودکارآمدی» مربوط می‌شود. «خودکارآمدی» به چه معناست؟ باور و قضاوت فرد از توانایی خود برای انجام یک تکلیف خاص را خودکارآمدی گویند. انواع خودکارآمدی وجود دارد که در ارتباط با خشم و سایر عواطف و احساسات منفی و مدیریت آنها، باید خودکارآمدی عاطفی خود را افزایش دهیم و روی آن تمرکز کنیم. افراد با خودکارآمدی بالاتر به‌علت اطمینانی که به توانایی‌های خود دارند، به نحو مؤثرتری با مسائل و مشکلات و آنچه موجب خشم آنها می‌شود، برخورد می‌کنند و توانایی بالاتری در طبقه‌بندی مسائل و عواطف مربوط به آن به شیوه‌های جدید دارند. در مقابل این گروه، کسانی که در برخورد با مسائل و رویارویی با خشم خود به درستی عمل نمی‌کنند، سریع برانگیخته می‌شوند و خشم بیشتری را تجربه می‌کنند و پس از واکنش احساس خوشایندی ندارند. این ویژگی به چه دردی می‌خورد یا چه اهمیتی دارد؟ در پاسخ باید بدانید هرچه باور ما نسبت به تواناییمان در ارتباط با مشکلات بیشتر باشد، نه تنها روی داشتن احساس مثبتمان از خودمان مؤثر است، بلکه روی موفقیت در دستیابی به اهداف هم نقش بسیار مهمی‌دارد. پس زمانی‌که از افزایش خودکارآمدی صحبت می‌کنیم یک جنبه‌ مثبت آن مدیریت خشم است، ابعاد بسیاری در این ویژگی نهفته است که یکی از آنها باور بیشتر فرد از خودش است، همین امر به فرد کمک می‌کند در شکست‌ها دچار احساس دلسردی نشود و با علاقه‌ بیشتری با کارها و حتی مسائل و مشکلاتی که در زندگی پیش می‌آید، مواجه شود. افزون بر آن، این مهارت در داشتن روابط بین فردی بهتر به ما کمک می‌کند. زمانی‌که باور ما از تواناییمان پایین باشد، به اولین واکنش ممکن مقابل خشم اکتفا کرده، موضوع خشم را بیش از اندازه بزرگ و بیش از ظرفیت و تواناییمان می‌بینیم و اجازه می‌دهیم مقابل هرآنچه حس می‌کنیم تسلیم شویم؛ درحالی‌که این خودکارآمدی به ما اجازه می‌دهد جوانب بیشتری را بسنجیم و پاسخ بهتر را بیابیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/101113

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی