ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خود واقعی و طبیعی سلبریتی‌ها

تاریخ درج : یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

در یک تعریف ساده سلبریتی یعنی چهره. کسی که مشهور و معروف می‌شود، در اصطلاح سلبریتی نامیده می‌شود. این فرد به دلایلی اکتسابی یا انتسابی در کانون توجهات قرار می‌گیرد و به‌مثابه یک الگو و مانکن برای دیگران به یک فرد مهم تبدیل می‌شود. حال بحث این است که چرا در مواقعی (به‌خصوص در کشور ما) این افرادِ چهره در حصارهایی گرفتار می‌شوند که با ادا و اطوارهای مختلف مرزهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی را فرو می‌پاشند و نمی‌توانند یک الگو  بماهو الگو  باشند؟یک سلبریتی به‌خودی‌خود نمی‌تواند مرزها را درنوردد و برای خود تعریفی مجزا از سایر افراد پیدا کند و چهره شود. مهم‌ترین ابزاری که آنها را چهره کرده و در بازتولید این چهره بودن برای آنها نقش مهمی بازی می‌کند، یک‌چیز است: رسانه و فضای مجازی. سلبریتی‌ها معمولا از طریق و به‌واسطه رسانه است که چهره شده‌اند. در معرض دید قرارگرفته و دیده شدن مهم‌ترین مکانیسمی است که زندگی آنها را در برگرفته است. این افراد از طریق رسانه‌ها هویت پیداکرده‌اند. این هویت، هویتی سنتی و مدرن نیست؛ بلکه هویتی اشتهاری است که در تعریف می‌توان مصداق‌هایی از هویت پسامدرن برای آن پیدا کرد. هویت پسامدرن تکه‌پاره و وضعیتی است که خطی و هنجاری نیست و در بسیاری از موارد دیجیتالی و تابع اکنونیت موجود است. بنابراین، اینکه می‌گویم پسامدرن به این دلیل است که تا حد زیادی از طریق رسانه و امر مجازی برساخت می‌شوند. بنابراین، این در معرض دید بودن برای آنها یک هویت تعریف می‌کند که می‌توان آن را «خود دلخواه یا خود آرمانی» نامید. این خود دقیقا در برابر «خود واقعی و طبیعی» قرار دارد.این  خود دلخواه و آرمانی، کمتر توسط هستی درونی و واقعی زندگی فردی/اجتماعی ساخته می‌شود، بلکه عمدتا توسط مجاز  برساخته می‌شود. این برساختگی دائم، لاجرم بحث مد و سبک را به میان می‌کشد. سبک و مد باید توسط دیگران مصرف شود تا بتواند مد باشد و جایگزین دیگری بیاید. درواقع، مد از طریق نقض دائمی خود است که مد است و لاغیر. مدی که از طریق این‌گونه افراد (شاید بتوان گفت همه افراد مدگرای افراطی) به جامعه تزریق می‌شود، یک نوع فرد ایجاد می‌کند که می‌توان آن را «روان‌پریش» نامید. این روان‌پریشی ناشی از نداشتن تسلط بر زندگی خود در یک مسیر طبیعی است که برای در معرض دید قرار گرفتن مجبور است خود را نقض کند. از سایت باشگاه اندیشه

url : http://www.isfahanziba.ir/node/106006

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی