ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خوشحالی ایرانی

تاریخ درج : شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

چندماه پيـش من هيچ مدارک شناسايی ايرانی نداشتــم! امــروز، كـــارت ملـــی، گذرنامه و شناسنامه دارم و چقدر از اين بابت خوشحالم! خدا را شكر

url : http://www.isfahanziba.ir/node/52010

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی