ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خوش رکاب خسته

تاریخ درج : شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

براساس آمار اعلامی گمرک، در هر یک از سال‌های ۹۴ و ۹۵ حدود ۱۰۸ هزار تن و در سال ۹۶ حدود ۱۲۶ هزار تن لاستیک وارد کشور شده و به‌ طور حتم مابقی نیاز هم از طریق قاچاق وارد کشور شده است. از خرداد امسال شاهد شکل‌گیری دو دوره اعتراض اعضای صنف کامیون دارهای ایرانی بوده ایم که دور دوم آن حدود دو هفته است آغاز شده و هنوز در برخی از نقاط کشور ادامه دارد، اعتراضات صنفی که البته مورد سوء استفاده های سیاسی هم قرار گرفته است ولی خواسته های اصلی آن را می توان در دو موضوع افزایش قیمت قطعات خودروها به خصوص لاستیک و همچنین پایین بودن نرخ کرایه ها و نحوه محاسبه آن جست و جو کرد.به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به اعتقاد اعضای صنف کامیون دارها دولت باید اقدامات جدی برای ترمیم نرخ کرایه های آنها و همچنین نحوه محاسبه آن صورت دهـــد و روش حسـاب و کتــاب کرایـــه را براســـاس تــن بر کیلومتر در نظر بگیرد و از سوی دیگر هم خدمات و تجهیزات مورد نیاز کامیون داران را با قیمت های مناسب در اختیار آنها قرار دهد که در راس آنها قیمت لاستیک قرار دارد. در ماه های گذشته که اعتراضات کامیون داران کلید خورده است، البته دولت گام هایی را انجام داده و اقداماتی صورت گرفته است ولی واقعیت این است که این فعالیت‌ها متناسب با اعتراضات و خواسته های کامیون دارها نبوده است، دولت وعده داده است که به زودی قیمت کرایه ها براساس تن- کیلومتر اصلاح می شود و هم اکنون هم امکانی فراهم آورده است تا لاستیک موردنیاز کامیون داران با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.براساس آمارهای انجمن صنفی صنعت تایرایران در حال حاضر ظرفيـــت اســـمــــی كارخانه های تایرسازی کشور 400 هزار تن در سال است که در30 سايز توليد (لاستيک سبک، سنگين و كشاورزی ) را صورت می دهند، اما سهم تولید لاستیک های سنگین در مقایسه با لاستیک های سبک بسیار ناچیز است و به طور عملی می توان گفت که تولید لاستیک سنگین که مورد استفاده کامیون دارها و... است، به سمت صفر میل می کند. به گفـــــتـــــه دبیــــــر انــــجـــمـــــن واردکننــــدگان لاستیـــــک خودروی ایران، در حال حاضـــــر سهم تولیــــد کننــــدگان داخـــلـــی از تامیـــــن لاستیک مورد نیاز کشور 250 هزار تن است در شرایطی که نیاز داخلی کشور سالانه 400 هزار تن است که با ظرفیت اسمی تولید لاستیک در کشور برابری می کند، اما باتوجه به اینکه تولید با ظرفیت حــــدود 150 هــــزار تن فاصلـــه دارد ما با کمبود تولیــــد و اجبار در واردات رو بـــه رو هستیم. ســــــیــــد مــــحمـــد میـــــرعابدینـــی می‌گویـــــد: سالانه ۱۵۰ هزار تن لاستیک به کشور وارد می‌شــــود که حدود ۳۰ درصــــد آن قاچـــــاق و بیشتر مربوط به لاستیک اتوبوس و کامیون است. ۴۰ درصد لاستیک‌های سواری کشور و حدود ۸۰ درصد از لاستیک‌های اتوبوسی و کامیونی رادیال از طریق واردات تامیــــن  می ‌شود. به گفته عابدینی، تمامی تایرهای صنعتی، را‌هسازی، معدنی و کشاورزی نیز از طریق واردات تامین می‌ شود. براساس آمار اعلامی گمرک، در هر یک از سال‌های ۹۴ و ۹۵ حدود ۱۰۸ هزار تن و در سال ۹۶ حدود ۱۲۶ هزار تن لاستیک وارد کشور شده و به‌ طور حتم مابقی نیاز هم از طریق قاچاق وارد کشور شده است.البته سعید تقوایی رئیس مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران معتقد است واردات بی رویه، قاچاق تایر به کشور، جاماندگی برخی شرکت‌های تولید‌کننده تایر از فناوری‌های روز دنیا و همچنین عدم ارزیابی درست از کیفیت تایرهای وارداتی در برخی آزمایشگاه‌های تخمین کیفیت مهم‌ترین چالش های صنعت تولیـــد لاســـتیک در کشــور است.

 

 

     لاستیک هایی که گران شد
از ابتدای امسال افزایش قیمت ارز از یک سو و همچنین افزایش تعرفه واردات لاستیک از ۳۲ درصد به ۴۰ درصد برای سواری و از ۲۰ درصد به ۲۶ درصــد برای ماشین‌های ســـنگین باعـــث رشـد و جهـــش قیمـــت انــواع لاستیک‌ها در اندازه های مختلـــف از جمله قیمت لاستیک ماشین های سنگین شد تا جایی که قیمت یک جفت لاستیک حتـــی در مقطعـــی به حدود شش میلیون تومان هم رسید. البته در هفته هـــای گذشـته دولت با واردات لاستیک ماشـــیـــن ســنگین و همچنین کاهش تعرفه‌های واردات از 26 به 5 درصد تلاش کرده است تا قیمت ها را هم بشکند که تا حدودی هم موفق بوده و با افت 800 تا یک میلیون تومانی قیمت لاستیک های سنگین در بازار رو به رو بوده ایم. به اعتقـــاد کارشناســـان اقداماتـــی که صورت گرفته است مسکن وار بــوده و دولت برای تولید لاستیک‌های سنگین با کیفیت در واحدهای تولیدی باید اقداماتی جدی انجام دهد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83147

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی